เปิด – ปิดเทอม 2566 สพฐ นโยบายการรับนักศึกษา

คำชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวทางการรับเข้าเรียนใน เปิด – ปิดเทอม 2566 สพฐ จำนวนนักศึกษาในห้อง ตามนโยบายและแนวปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2566 สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกปฏิทินการรับเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2566 จนถึง ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 

ปิดเทอม 2566 เทอม 2

ปฏิทินการรับเข้าศึกษา เปิด ปิดเทอม 2566 สพฐ

ระบบการลงทะเบียนนักศึกษาและปฏิทินการรับเข้าเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สพฐ สำหรับโรงเรียนในเครือ ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 นโยบายและขั้นตอนการรับเข้าเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเด็นสำคัญ

  1. เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักศึกษาในกรณีฉุกเฉิน ภัยคุกคาม เหตุฉุกเฉิน และการเจ็บป่วยซ้ำซาก
  2. แจ้งให้คณะกรรมการโรงเรียนทราบโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมันชัดเจน
  3. สอดคล้องกับแผนการจัดห้องเรียนโดยรวม 5 ปี
  4. ยินดีต้อนรับน้องๆ เข้าสู่ศูนย์บริการก่อนวัยเรียน โดยห้ามการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
  5. ห้ามนักเรียนชั้น ป.1 สอบวัดความสามารถทางวิชาการ ม.1 และ ม.4 ไม่ได้ใช้ผล O-NET ในการอนุมัติ
  6. นักศึกษาที่มีสภาวการณ์พิเศษ เช่นเดียวกันกับปีการศึกษา 2565
  7. เวลาในการรับสมัครจะพิจารณาจากปฏิทินการรับเข้าเรียนปี 2023
  8. ห้องพักนักศึกษา เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2565

 

ปี 2566 นักเรียนมีช่วง ปิดเทอม 2566 วันไหน ?

วัน ปิดเทอม 2566 วันไหน ? คือ ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (11 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2566) วันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2566)

 

เด็ก ๆ มีวันหยุดโรงเรียน ปิดเทอม 2566 อนุบาล เดือนไหน?

ปิดเทอม 2566 อนุบาล เทอม 1 มกราคม – ต้นเดือนมีนาคม เทอม 2 ปลายเดือนมีนาคม – กลาง 3 มิถุนายน ปลายเดือนกรกฎาคม – ต้นเดือนกันยายน เทอม 4 กลางเดือนกันยายน – มีนาคม

 

ปิดเทอม 2566 เทอม 2 คืออะไร?

ปิดเทอม 2566 เทอม 2  อย่าง ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2565) เตรียมพร้อมสำหรับเดือนกรกฎาคม เข้าพรรษา กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ สูงที่สุด

 

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สพฐ เดือนไหนครับ?

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สพฐ ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มประมาณต้นเดือน พฤศจิกายนและสิ้นสุดในปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคม

 

“สพฐ. ย้ำว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามพันธกรณีในการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สพฐ ให้กับทุกท่าน และเรามีแผนที่จะรับมือกับเหตุฉุกเฉินเหล่านั้นอยู่เสมอ เราต้องการให้ผู้ปกครองและนักเรียนมั่นใจว่า การเปิดภาคเรียนใหม่จะเป็นไปอย่างราบรื่น และโรงเรียนจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยในการสร้างคุณค่าของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองอันทรงคุณค่าของประเทศอย่างแท้จริง” เลขาธิการ สพฐ.